Go to Top

cursus vuurwerk

Voor wie?
Specifieke op maat gesneden cursus voor alle opsporingsinstanties, maar ook vergunningverleners en toezichthouders.

Mede naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede heeft de landelijke overheid maatregelen genomen om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen. Eén van de maatregelen is het vaststellen van strengere regels voor de opslag, het vervoer en het (professioneel) gebruik van vuurwerk.  Deze regels zijn omschreven in het nieuwe Vuurwerkbesluit. Met de inwerkingtreding van het nieuwe vuurwerkbesluit heeft men een onderscheidt gemaakt in vier onderdelen:
- Het transport van vuurwerk
- De opslag van consumentenvuurwerk
- Het voorhanden hebben en afsteken van vuurwerk door burgers
- De opslag en het gebruik van vuurwerk door professionele bedrijven

Geinteresseerd?
Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De opleiding bestaat uit:

- Regels voor transport en verpakken en etiketteren van vuurwerk
- Opslagbepalingen voor consumentenvuurwerk
- Opslagbepalingen en gebruiksbepalingen van professioneel vuurwerk

Diploma / Certificaat:

Deelnemers ontvangen na deelname een certificaat.

Duur van de cursus:

2 ½ dag inclusief examen

Aantal deelnemers:

Minimaal aantal deelnemers 8 personen. Maximaal aantal deelnemers 20 personen.

Bijzonderheden:

De cursus kan zowel in company als op een locatie plaatsvinden, waarbij voor koffie/thee en een lunch zal worden gezorgd.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.