Go to Top

opleiding event security officer

Voor wie?
Een ieder die als evenementbeveiliger bij een beveiligingsbedrijf, wil gaan werken.

De cursus Event Security Officer is bedoeld voor mensen die op basis van oproep als evenementenbeveiliger willen werken.Werken als evenementenbeveiliger is uitstekend te combineren met een andere baan of een studie. Dit komt omdat evenementen veelal plaatsvinden in de avonduren en in het weekend. Je werkt in vrijwel alle gevallen op basis van oproep. Het is dus een bijbaan. Je werkt op verschillende (evenementen) locaties door het land, denk daarbij aan festivalterreinen,stadions of tijdens evenementen in steden.
Het is een vereiste dat je van onbesproken gedrag bent en de Nederlandse taal goed beheerst. Daarnaast is het van belang dat je over een goede conditie beschikt en minimaal 18 jaar oud bent. De docenten hebben ruime praktijkervaring als rechercheur.
Zij zijn zowel afkomstig van diverse overheidsinstanties als van particuliere recherchebureaus.


Geinteresseerd?

Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De opleiding bestaat uit:

Een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Je moet geslaagd zijn voor de theorie alvorens je met de praktijk kunt starten. Het theoretisch gedeelte bestaat uit 2 modulen:

1. Werken binnen wettelijke kaders (WWK)
2. Event Security Officer (ESO). 

Diploma / Certificaat:

Deelnemers, die geslaagd zijn voor het SVPB examen ontvangen het certificaat Event Security Officer.

Duur van de cursus:

Afhankelijk van eigen studietempo.

Aantal deelnemers:

Onbeperkt.

Bijzonderheden:

Afhankelijk van de regio waarin je woont en welke voorkeuren je zelf hebt doorloop je de praktijkstage bij één van onze partners. Tijdens de praktijkstage ben je in het bezit van een stagepas. Deze stagepas is een jaar geldig en bij het niet behalen van de praktijkstage binnen een jaar vervalt deze. Tijdens je praktijkstage ontvang je in vrijwel alle gevallen een vergoeding.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.