Go to Top

opleiding particulier onderzoeker

Voor wie?
Specifieke opleiding voor personen die namens de overheid worden aangesteld om toezicht te houden en handhavend op te treden in het publieke domein.

In toenemende mate laten bedrijven misstanden binnen hun onderneming onderzoeken door particuliere rechercheurs, alvorens zij de beslissing nemen om met deze misstanden naar buiten te treden. Reden hiervoor zijn o.a. negatieve publiciteit en onvoldoende aan dacht of geen prioriteit door overheids instanties. Ook steeds meer particulieren huren particuliere rechercheurs in om informatie te vergaren en te analyseren, die zij nodig hebben voor allerlei privé aangelegenheden.

Om als particulier onderzoeker te mogen werken dient men in het bezit te zijn van een geel legitimatiebewijs afgegeven door het Ministerie van Justitie. Voorwaarde om in het bezit te komen van een dergelijk legitimatiebewijs is dat men geslaagd is voor het diploma Particulier Onderzoeker van de Stichting Vak examens voor de Particuliere beveiligings organisaties (SVPB). De docenten hebben ruime praktijkervaring als rechercheur. Zij zijn zowel afkomstig van diverse overheidsinstanties als van particuliere recherchebureaus.


Geinteresseerd?

Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De opleiding bestaat uit:

1. Basiskennis particulier onderzoeker
2. Wettelijke kaders
3. Onderzoek en rapportage

Diploma / Certificaat:

Deelnemers die geslaagd zijn voor het SVPB examen ontvangen het diploma particulier onderzoeker.

Duur van de cursus:

16 dagdelen van 3 uur per dagdeel

Aantal deelnemers:

Maximaal 15 deelnemers.

Bijzonderheden:

D&I heeft een eigen cursusdocument geschreven dat ruimschoots voldoet aan de vastgestelde exameneisen van de SVPB en heeft deze opleiding ondermeer verzorgd voor ROC A12 te Ede, ROC ASA te Utrecht en beveiligingsorganisatie Proseco en Securo.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.