Go to Top

cursus verkeersregelaar

Voor wie?
Een ieder die als (beroepsmatige) verkeersregelaar wil gaan werken.

Steeds vaker worden particulieren ingezet om als verkeersregelaar te werken al dan niet op de openbare weg. Zo kom je verkeersregelaars tegen bij o.a.. evenementen, opbrekingen, bouwplaatsen en demonstraties. Sinds 2009 is er een nieuwe regeling verkeersregelaar van toepassing die het voor particuliere bedrijven mogelijk maakt om verkeersregelaars te laten opleiden en na het behalen van het diploma te laten certificeren. Met de door D&I aangeboden opleiding kan een gediplomeerde verkeersregelaar ingezet worden voor alle verkeers-regelende taken, behalve die van transportbegeleider. Hiervoor is een aparte opleiding.


Op dit moment zijn er 4 soorten verkeersregelaar:

- Transportbegeleider;
- Verkeersregelaar met in het kader van zijn beroep verkeersregelende taken;
- Evenementen verkeersregelaar voor bepaalde tijd;
- Evenementen verkeersregelaar.

Geinteresseerd?
Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De cursus bestaat uit:

De cursus bestaat uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Je moet geslaagd zijn voor de theorie alvorens te starten met het praktijkgedeelte.

Diploma / Certificaat:

Deelnemers die geslaagd zijn voor het examen ontvangen het diploma verkeersregelaar waarmee bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de aanstellingspas kan worden aangevraagd.

Duur van de cursus:

1 ½ dag theorie inclusief theorie examen. 2 dagen praktijktraining inclusief praktijkexamen

Aantal deelnemers:

Theorie onbeperkt. Praktijk minimaal en maximaal 12 personen.

Bijzonderheden:

Om als verkeersregelaar te kunnen worden aangesteld moet men voldoen aan de volgende aanstellingseisen: Tenminste 18 jaar of 16 jaar voor evenementen; diploma verkeers regelaar; verklaring van gedrag (VOG); schriftelijke verklaring werkgever beroepsmatige inzet of bij evenementen instructie politie.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.