Go to Top

praktijktraining opleiding Beveiliger 2

Voor wie?
Specifieke opleiding voor personen die na hun praktijkstage voor beveiliger 2 goed voorbereid willen zijn op hun, door de S.V.P.B. afgenomen, praktijkexamen.

Voorbeeld CSS plaatje floaten Om praktijkexamen te kunnen doen voor het diploma beveiliger 2 dient een kandidaat stage te lopen bij een erkend stage leerbedrijf. Tijdens deze stage wordt geacht dat de kandidaat vertrouwd raakt met de werkzaamheden die van een gediplomeerd beveiliger worden verwacht Ondanks een goede stage komt het in de praktijk voor dat kandidaten toch niet slagen voor het door de S.V.P.B. examen.

Eén van de oorzaken hiervoor is dat het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van een rollenspel in een door de S.V.P.B. erkend Praktijk Examen Centrum (P.E.C.).

Wanneer kandidaten niet of nauwelijks worden voorbereid op een dergelijk rollenspel is de kans aanzienlijk dat zij zakken voor een dergelijk praktijk examen.

Geinteresseerd?

Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De training bestaat uit:

- Het maken van een waarnemingsrapport op de computer
- Uitvoeren van diverse rollenspellen in erkend P.E.C.
- Bespreken van het praktijkwerkboek (portfolio)

Diploma/certificaat:

Deelnemers die geslaagd zijn voor het praktijkexamen en die tevens in het bezit zijn van het theorie certificaat beveiliger 2 ontvangen het MBO diploma Beveiliger 2

Duur van de cursus:

2 aaneensluitende dagdelen

Aantal deelnemers:

Minimaal / maximaal 6 deelnemers.
Twee groepen van 6 personen is mogelijk.

Bijzonderheden:

De training zal plaatsvinden in een door de S.V.P.B. gecertificeerd praktijkexamencentrum, waarbij de mogelijkheid bestaat om aansluitend praktijkexamen te doen.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.