Go to Top

theorie beveiliger 2

Voor wie?
Specifieke opleiding voor personen die als beveiliger willen gaan werken.

Voorbeeld CSS plaatje floatenDe opleiding Beveiliger 2 is een beroeps opleiding en leidt op voor het officiele diploma Beveiliger 2. Met het diploma kan de cursist aan de slag binnen de particuliere beveiligingsbranche. De opleiding bestaat uit een theorie gedeelte en een praktijkgedeelte (stage lopen bij een door de ECABO erkend stage (beveiligings) leerbedrijf). Om te mogen werken in de beveiliging dient de cursist aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zodra de cursist stage gaat lopen krijgt hij/zij een legitimatiebewijs waarop onder meer staat dat hij/zij binnen 1 jaar gediplomeerd dient te zijn. Tijdens de stageperiode houdt de cursist een praktijkwerkboek bij. Hierin staan een aantal praktijkopdrachten die uitgewerkt moeten worden.

Aan het einde van de theorieopleiding doet de cursist theorie examen. Dit is een landelijk examen dat door de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligings organisaties (SVPB) wordt afgenomen. Het theorie examen bestaat uit multiple-choice vragen.

Na de stageperiode doet de kandidaat praktijkexamen in een door de SVPB aangewezen praktijkexamencentrum (PEC). Wanneer de cursist is geslaagd voor zowel het theorie- als het praktijk examen is de cursist gediplomeerd beveiligingsmedewerker

Geinteresseerd?
Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De opleiding bestaat uit:

- Wettelijke kaders BVL 2 (WWK2)
- Beveiliging van gebouwen 2 (BG2)

Diploma / Certificaat:

Deelnemers die geslaagd zijn voor zowel het theorie- als praktijkexamen ontvangen het diploma Beveiliger2

Duur van de cursus:

16 dagdelen (voorkeur 2 dagdelen per week)

Aantal deelnemers:

Minmaal 8 deelnemers.

Bijzonderheden:

De opleiding kan zowel op locatie als in company gegeven worden. Aanvullend op de theorie opleiding en volgend op de stage periode kunnen wij één of meerdere dagdelen praktijk examentraining verzorgen. Tijdens deze training(en) worden de cursisten voldoende voorbereid op het praktijk examen. De ervaring leert dat een dergelijk training in een PEC door de kandidaten als zeer waardevol wordt beschouwd. Zij krijgen dan inzicht in de manier waarop het praktijk examen wordt afgenomen en komen zo tijdens het SVPB examen niet voor verassingen te staan.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.