Go to Top

opleiding certificaat C

Voor wie?
Specifieke opleiding voor personen die in het bezit zijn van het diploma beveiliger 2 en die een verdieping willen van het theoretische kennis op het gebied van beveiligen.

Voorbeeld CSS plaatje floatenNa het behalen van het diploma beveiliger 2 heeft de cursist aangetoond zowel in theorie als praktijk het MBO niveau 2 aan te kunnen. Echter steeds meer beveiligingsbedrijven willen dat hun personeel qua theoretische kennis dit niveau 2 overstijgt. Daarom eisen veel beveiligingsbedrijven van nieuw personeel dat zij minimaal het Certificaat C hebben behaald. Dit Certificaat C is het theoretische deel van het diploma Coördinator 3.

Wanneer dit onderdeel, dat door de S.V.P.B. wordt geëxamineerd, is behaald krijgt de cursist het certificaat C. Dit certificaat behoudt zijn waarde en wanneer een cursist voldoende werkervaring heeft als beveiliger kan hij zich opgeven voor het praktijkgedeelte om het complete diploma coördinator 3 te behalen.Geinteresseerd?

Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De opleiding bestaat uit:

- Wettelijke kaders 3
- Beveiliging van gebouwen 3
- Veilig werken en Dienstplanning 3
- Rapportage 3

Diploma / Certificaat:

Deelnemers die geslaagd zijn voor het landelijk S.V.P.B. examen krijgen het certificaat C.

Duur van de cursus:

20 dagdelen bij voorkeur 2 dagdelen per week.

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 deelnemers

Bijzonderheden:

Om met  een voldoende resultaat het examen te kunnen afleggen heeft D&I een opleiding ontwikkeld die aansluit bij de “nieuwe (competentiegerichte)” manier van opleiden uit het voortgezet onderwijs. Dit houdt in dat men wordt begeleid door docenten vanuit de praktijk die de theoretische stof door middel van veel praktische voorbeelden en oefeningen overbrengen op de cursisten.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.