Go to Top

opleiding persoonsbeveiliginG

Voor wie?
Een ieder die als persoonsbeveiliger, zelfstandig of bij een beveiligingsbedrijf, wil gaan werken.

In toenemende mate ervaart een categorie mensen, uit hoofde van hun functie, financiële positie en / of maatschappelijke status, de behoefte aan bescherming van hun privacy en welzijn. D&I B.V. heeft in samenwerking met Professional Driving Solutions (PDS) een cursus ontwikkeld die opleidt tot het certificaat persoonsbeveiliging van de S.V.P.B. Dit certificaat biedt mensen die een carrière nastreven als persoonsbeveiliger een document  waarmee een aantekening kan worden verkregen op het grijze legitimatiebewijs. Om in het bezit te komen van het certificaat persoonsbeveiliging, dient de kandidaat het examenonderdeel met een voldoende resultaat af te sluiten.

 

Geinteresseerd?
Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De opleiding bestaat uit:

1. Basis- en wetskennis persoonsbeveiliger
2. Persoonsbeveiligingstechnieken
3. Persoonsbeveiligingsopdracht

Diploma / Certificaat:

Deelnemers die geslaagd zijn voor het SVPB examen ontvangen het certificaat Persoonsbeveiliging

Duur van de cursus:

6 dagen (12 dagdelen) en optioneel toegang tot e-learning site.

Aantal deelnemers:

Minmaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Bijzonderheden:

Om deel te kunnen nemen aan het examen, dient de kandidaat in het bezit te zijn van het diploma Beveiliger2. Optioneel kan het certificaat directiechauffeur CCV-D1 worden aangeboden.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.