Go to Top

Training visitatie en verdachte voorwerpen

Voor wie?
Specifieke opleiding voor personen die belast worden met het uitvoeren van toegangscontrole en het uitvoeren van visitatie bij het verlaten van het object.

Wanneer kandidaten niet of nauwelijks worden voorbereid op een dergelijk rollenspel is de kans aanzienlijk dat zij zakken voor een dergelijk praktijk examen.
Door recente ontwikkelingen in Nederland en de rest van de wereld gaan steeds meer overheidsinstanties en particuliere bedrijven over tot het instellen van visitatie dan wel verscherpte toegangs- controle. Dit om te voorkomen dat personen ongeoorloofd voorwerpen mee naar binnen of naar buiten nemen.

Plaatsen waar visitatie en of (toegangs) fouillering wordt uitgevoerd zijn o.a.:
Warenhuizen, Productiebedrijven, Voetbalstadions, Vliegvelden, Militair of politiek gevoelige objecten


Geinteresseerd?

Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De training bestaat uit:

1.Wettelijke kaders
2.Bom check en herkennen verdachte voorwerpen
3.Praktische oefeningen betreffende toegangscontrole en visitatie
4.Gebruik van technische hulpmiddelen zoals bomcheck koffer

Diploma / Certificaat:

Deelnemers ontvangen na deelname het certificaat Training visitatie en verdachte voorwerpen.

Duur van de cursus:

2 dagdelen

Aantal deelnemers:

Minmaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Bijzonderheden:

De cursist wordt geacht gemiddeld 1 ½  uur per dag aan zelfstudie te doen. De cursus zal op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden, waarbij de kosten voor koffie/thee e.d. voor rekening van de opdrachtgever zijn. De cursus zal plaatsvinden in een praktijk examencentrum.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.