Go to Top

Schrijven effectief proces-verbaal

Voor wie?
Specifieke op maat gesneden cursus voor elke BOA, die aangesteld is of wordt om  namens de overheid op te treden tegen strafbare gedragingen en die belast is of wordt met het uitschrijven van een proces-verbaal.

In de praktijk blijkt, dat aangestelde BOA’s over onvoldoende parate kennis beschikken van specifieke strafbare gedragingen. Ook blijkt dat de BOA’s over onvoldoende vaardig heden beschikken om een veilig en communicatief bekeurings gesprek te voeren met een burger.


Geinteresseerd?

Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De cursus bestaat uit:

- Het doel en het gebruik van het proces-verbaal
- Het leesbaar, begrijpelijk en verzorgd opmaken van een proces-verbaal
- Het doelgericht maken van een proces-verbaal
- Het beschrijven van je bevindingen
- Objectieve waarheidsvinding
- Correct gebruik Nederlandse taal

Na het behalen van het diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar kan de gediplomeerde worden aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
Na het aanstellingsbesluit kan de BOA worden belast met toezicht en handhaving van diverse wetten en regels. Onderdeel van deze taakuitvoering kan zijn het opmaken van een (aanhoudings-)proces-verbaal. In de praktijk blijkt, dat aangestelde BOA’s over onvoldoende kennis beschikken om een voldoende proces-verbaal of volledig rapport op te maken. De docenten hebben ruime praktijkervaring als rechercheur.
Zij zijn zowel afkomstig van diverse overheidsinstanties als van particuliere recherchebureaus.

Diploma / Certificaat:

Deelnemers ontvangen na deelname een certificaat.

Aantal deelnemers:

Minmaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Bijzonderheden:

De cursus kan zowel in company als op een locatie plaatsvinden, waarbij voor koffie/thee en een lunch zal worden gezorgd.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.