Go to Top

Training fysieke weerbaarheid

Voor wie?
Voor alle personen die vanuit hun functie of beroep geconfronteerd kunnen worden met alle vormen van fysieke agressie.Denk hierbij aan (buitengewone) opsporingsambtenaren, beveiligingspersoneel, toezichthouders en dienstverlenend personeel.

Steeds vaker worden personen met een publieke functie of taak geconfronteerd met agressie. Deze agressie bestaat voor een groot deel uit verbale agressie. Echter steeds vaker komt het voor dat verbale agressie omslaat naar fysieke agressie met alle
gevolgen van dien. De overheid heeft inmiddels voor opsporingsambtenaren en toezicht houdende ambtenaren een verplichte training voorgeschreven en vanaf januari 2011 gaat de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB), op verzoek van de  Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) zowel theoretisch als praktisch invulling gegeven aan het examineren van omgaan met agressie.


Geinteresseerd?

Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De training bestaat uit:

  Deel 1:
  - Aanleren basis vaardigheden
  - Alerte houding
  - Controle technieken
  - Weren, blokkeren, ontwijken
  - Stoten, trappen

  Deel 2:
  - Aanleren praktijkgerichte vaardigheden
  - Observeren, benaderen, aanspreken
  - Communiceren, fixeren, controleren
  - Controle technieken praktisch bruikbaar maken\na wering, blokkering of ontwijking door kunnen gaan met een controle techniek.

Diploma / Certificaat:

Na het volgen van elk afzonderlijk deel wordt er een examen afgenomen. Zowel de trainingen als de afname van het examen worden verzorgd door een officieel gediplomeerde en gecertificeerde instructeur van de Nederlandse Politie Academie.

Duur van de cursus:

Deel 1
6 lessen van 1½ uur per les. Totaal 9 uur
Deel 2
6 lessen van 1½ uur per les. Totaal 9 uur

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 deelnemers, maximaal 12 deelnemers.

Bijzonderheden:

De cursus kan zowel in company als op een locatie plaatsvinden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid waarbij de trainingsdagen voor deel 1 gecombineerd kunnen worden met een theoretisch deel waarbij de juridische aspecten, zoals bevoegdheden e.d. worden behandeld. Wanneer de cursus op locatie wordt gegeven dient de opdrachtgever te zorgen voor een sportzaal of een dojo waarin getraind kan worden.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.