Go to Top

opleiding Buitengewoon opsporingsambtenaaR

Voor wie?
Specifieke opleiding voor personen die namens de overheid worden aangesteld om toezicht te houden en handhavend op te treden in het publieke domein.

Het vak van buitengewoon opsporingsambtenaar (B.O.A.) komt voort uit de Politiewet van 1993. Een B.O.A. is een beëdigd persoon die bepaalde, vooraf aangewezen, strafbare feiten mag opsporen en daarvan een proces-verbaal mag opmaken. Tevens heeft een B.O.A. meer straf rechtelijke bevoegdheden dan b.v. een burger of een beveiligings medewerker. Steeds meer gemeenten gaan over tot het aanstellen van BOA’s om overlast dan wel kleine criminaliteit tegen te gaan. Deze taak is vaak een aanvulling op de taak die de politie heeft, namelijk het handhaven va de openbare orde en het opsporen van strafbare feiten.

B.O.A.’s zijn o.a. Controleurs flora en fauna wet, Parkeercontroleurs, Controleurs openbaar vervoer, Milieu-inspecteurs.
Voordat men als B.O.A. kan worden aangesteld moet men een schriftelijk examen afleggen bij het CITO.

Na het behalen van het examen komt men in het bezit van het diploma dat noodzakelijk is om als B.O.A. te kunnen worden aangesteld. Om met  een voldoende resultaat het examen te kunnen afleggen heeft D&I een opleiding ontwikkeld die aansluit bij de “nieuwe competentiegerichte” manier van opleiden uit het voortgezet onderwijs. Dit houdt in dat men wordt begeleid door docenten vanuit de praktijk die de theoretische stof door middel van veel praktische voorbeelden en oefeningen overbrengen op de cursisten.

Geinteresseerd?
Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De opleiding bestaat uit:

- Rechts- en Wetskennis
- Proces-verbaal

Diploma / Certificaat:

Deelnemers worden in de lessen goed voorbereid op de praktijkgerichte examens.

Duur van de cursus:

20 dagdelen (10 dagen)

Aantal deelnemers:

Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers

Bijzonderheden:

De cursist wordt geacht gemiddeld 1 ½  uur per dag aan zelfstudie te doen. De cursus kan op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden, waarbij de kosten voor koffie/thee e.d. voor rekening van de opdrachtgever zijn.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.