Go to Top

Training gesprekken in bekeuringssituaties

Voor wie?
Specifieke op maat gesneden cursus voor elke BOA die aangesteld is/wordt om  namens de overheid op te treden tegen strafbare gedragingen en die belast is/wordt met het uitschrijven van een (mini)proces-verbaal.

Specifieke op maat gesneden cursus voor elke BOA die aangesteld is/wordt om  namens de overheid op te treden tegen strafbare gedragingen en die belast is/wordt met het uitschrijven van een (mini)proces-verbaal.


Geinteresseerd?

Wij zijn gaarne bereid om voor U een passende prijsopgave te doen afgestemd op uw specifieke wensen.

De cursus bestaat uit:

1. Uitbreiden kennis
- Verschil toezicht / opsporing
- Verschillende vormen van handhaving strafrechtelijk / bestuursrechtelijk / civielrechtelijk
- Bevoegdheden Strafvordering aanhouden / staande houden / in beslag nemen
- Eigen bevoegdheid
- Uitleg miniproces-verbaal
- Algemene Plaatselijke Verordening (afhankelijk van aanstelling)
- Strafbare verkeersgedragingen (afhankelijk van aanstelling) Milieu overtredingen (afhankelijk van aanstelling)

2. Toepassen vaardigheden
- Gebruik communicatiemiddelen
- Objectieve waarneming en observeren
- Contact maken met de burger
- Hoe verloopt communicatie
- Aanspreken
- Houding
- Bejegenen
- Duidelijk en eenduidig communiceren
- Hoe kan een burger reageren
- Tegenwerkend gedrag
- Ontkennen
- Verbale agressie
- Veilig positioneren
- Waar sta ik?
- Wat is de afstand
- Wat doet een collega

Bij het behandelen van het onderdeel vaardigheden wordt gebruik gemaakt van de methode Van der Steen (gedrag in bekeuringssituaties) en worden de kandidaten bij het praktisch oefenen gefilmd met video interactie feedback.

Diploma / Certificaat:

Deelnemers ontvangen na deelname een certificaat.

Duur van de cursus:

5 dagdelen, 2 ½ dag.

Aantal deelnemers:

Minmaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Bijzonderheden:

De cursus zal op een locatie plaatsvinden, waarbij voor koffie/thee en een lunch zal worden gezorgd. Alle dagdelen worden begeleid door 2 trainers. Gedurende dagdeel 5 zullen de deelnemers een proeve van bekwaamheid moeten afleggen om in aanmerking te komen van het certificaat.


Andere door D&I gegeven opleidingen en trainingen

Praktijk beveiliger 2 - Theorie Beveiliger 2 - Bijzonder Opsporingsambtenaar - Particulier onderzoeker - Event Security Officer (ESO) - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Herkennen verdovende middelen - Gesprekken in bekeuringssituaties - Schrijven effectief proces-verbaal - Persoons beveiliger - Vuurwerk cursus - Visitatie verdachte voorwerpen - Particulier Explosieven Verkenner - Omgaan met ongewenst gedrag - Training fysieke weerbaarheid - Verkeersregelaar.